Inspecció de goteres a la col·legiata de Santa Maria

L’enginyeria Sortec ha realitzat la revisió de l’estat de la coberta del monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal buscant anomalies, desperfectes i goteres.

_monestir

La revisió s’ha fet amb un dron, cosa que ha facilitat la tasca, ja que no ha fet falta el muntatge de bastides amb l’estalvi de personal, temps i recursos que això comporta. Les incidències trobades seran degudament reportades en un informe tècnic.

Aquest servei ha suposat l’estrena de la llicència de Sortec per pilotar drons, que a partir d’aquest febrer s’afegeix al banc de recursos propis facilitant les tasques pròpies guanyant temps i qualitat en els serveis que realitza.