En marxa els treballs d’auscultació dels túnels de Santa Linya

L’enginyeria Sortec serà l’encarregada de les feines d’auscultació del túnel de ferrocarril de Santa Linya, enmig de la línia Lleida-Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

_auscultacions

Aquestes feines consisteixen en prendre mesures amb equips topogràfics i softwares per tractar i analitzar les dades corresponents durant un any per comprovar l’estat de conservació i manteniment de l’estructura del túnel al llarg de 150 metres del seu recorregut.

Els equips topogràfics emprats requereixen una alta precisió (mil·limètrica) per identificar qualsevol possible variació que determini un possible moviment de terres que pugui malmetre l’estructura per identificar-lo i prendre les mesures oportunes si s’escau.

L’enginyeria Sortec disposa, no només dels aparells de mesura i softwares corresponents, sinó de personal qualificat i format per treballar amb aquestes condicions, ja que els treballs es realitzen en la mateixa via de ferrocarril. En el moment de fer les auscultacions el personal esdevé encarregat de via, convertint-se en titulars de la via provisionals.

Els treballs van començar el juny de 2018 i es preveu acabar-los el desembre de 2019.